bitiş biti

stop bit

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bitis — bitìs sf. (4, 2) žr. bitė 1: Bitìs mane įgėlė K. Bitiẽs sparnas prikibęs pri peilio Grg. Pereitą žiemą mūso visos bìtys išmirė Vkš. Bìties gylys KI239. Benor pergelti ranką, kurią bìtys suspardė, sukapojo J. Susirietusi esu į bitį po visų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašluostyti — tr. K, Š, Rtr, KŽ; R40, MŽ54, N 1. kuo nors braukant pavalyti: Pašluostyti indus NdŽ. Grindys nešvarios, pašluostyk Trk. Morkuvienė kyštelėjo nosį prie vieno lango, prie kito, dar stiklą pašluostė, kad geriau matytųsi J.Paukš. Pavasarį tokį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • veizėti — veizėti, veizi (veiza, veizia), ėjo K žr. veizdėti: 1. D.Pošk, K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ Veizėk iš arčiau ir matysi DūnŽ. Veizu veizu i nėkaip atskirti negaliu Krt. Veizu pro ašaras, nėko nematau Všv. Teip veiza, teip veiza į vienas kitą! End. Dideliai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žirglioti — žirglioti, ioja, iojo intr. KBII199, KI563, KII195, Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, OGLII352, žìrglioti, ioja, iojo KŽ, Kv; R165, MŽ217, N, ŠT241, L 1. Š eiti sunkiai (ppr. išsižergus): Stora bulė, led žirgliojo J. Anie, nešdami sunkų maišą, žìrglio[ja] J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.